Så här ansluter du en telefon och ett Bluetooth-headset?

Bluetooth-headset är en oumbärlig sak för personer som spenderar mycket tid på att prata i Android-telefonen. Det låter dig lämna dina händer utan att titta upp från samtalet och särskilt användbart för bilister som ständigt rör sig eller helt enkelt för att göra kommunikationen mer bekväm.

Headset tillåter användare att hålla kontakten

Många av oss, köpa ett tillbehör "handsfree", vet inte hur man kopplar ett Bluetooth-headset till telefonen. Faktum är att det här görs helt enkelt, så låt oss lära oss att upprätta en anslutning snabbt och självständigt.

Headset-anslutning

Så här ställer du in ett Bluetooth-headset på Android eller enheter av andra märken? Innan du ansluter den, se till att smarttelefonen har en Bluetooth-funktion - i princip finns det någon modern gadget. Det är också önskvärt att båda enheterna är laddade så att Bluetooth-anslutningsprocessen inte avbryts om telefonen eller headsetet är urladdat.

Så, koppla telefonen på Android-plattformen eller med något annat system och Bluetooth-headset är enligt följande:

  • Slå på handsfree-tillbehöret, aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen - du hittar den i Inställningar, oavsett tillverkare eller system på gadgeten.
  • Nu på Bluetooth-headsetet bör du hitta en funktionsknapp som sätter den i parningsläge. I de flesta fall måste du hålla ned huvudnyckeln och hålla den i några sekunder. Om LED-lampan blinkar i olika färger efter att knappen har slagits på och trycks, betyder det att den har bytt till parningsläge;
Var uppmärksam! Ofta, om du bara har köpt ett Bluetooth-headset och det inte tidigare har använts för anslutning, kan du inte byta till parningstillståndet, utan bara sätt på det - första gången det automatiskt konfigureras i det här läget. Om du inte kan kombinera den med en Android-telefon på det här sättet, använd ovanstående rekommendation.
  • Tillbaka till din telefon - Sök efter enheter med aktiverad Bluetooth;
  • När namnet på din Bluetooth-enhet visas i listan väljer du den och skapar en anslutning - glöm inte att placera enheterna nära varandra.

  • Om Android kräver att du anger en PIN-kod, använd en kombination av fyra nollor, kod 1234, 9999 eller 0001 - det här är de vanligaste lösenorden för anslutningen.
  • När parningen är klar öppnar du anslutningen med Bluetooth-headsetet på telefonen och markerar alternativet "Ljud under ett samtal" - detta är nödvändigt för att överföra hela ljudet till tillbehöret när du tar emot eller samtalar.

Vad händer om jag inte kan ansluta?

I vissa fall kan Android eller en enhet på en annan plattform inte ansluta headsetet till supporten, och det kan inte hända att det slutade fungera. Varför fungerar inte tillbehöret korrekt? För att verifiera detta föreslår vi att du gör följande:

  • Kontrollera att Bluetooth-enheten är påslagen. Kanske slår din modell inte på kort, men genom att länge trycka på eller det finns en separat strömknapp på den och du försökte aktivera den via huvudnyckeln.

  • Kontrollera parningen - som redan nämnts måste det tidigare konfigurerade Bluetooth-headsetet, när det är anslutet till en annan Android-telefon, sättas i parringsläge för att den senare ska kunna se den. Detsamma gäller för de nya handsfree-enheterna - Parningen kopplas inte alltid automatiskt när du startar, ibland måste du manuellt aktivera det här läget och vi har redan angett hur det här görs innan
  • Du kanske inte har väntat tills parningsprocessen avslutats, eller något har brutits och behöver upprepas.

  • Ta reda på om batteriet är urladdat - ja, ett litet tillbehör har också eget batteri eller batteri, vilket efter lång användning av utrustningen misslyckas och behöver bytas ut. Förresten, när Bluetooth-headsetet var i affären under en längre tid, kunde det till och med gå tom i det här fallet. Om enheten inte fungerar är det därför inte en anledning att omedelbart tro att det här är en uppdelning.

Nu kan du ansluta ett Bluetooth-headset till en Android-telefon och konfigurera det på rätt sätt. Som du kan se är denna process väldigt enkel, det utförs snabbt och enkelt. Om du stöter på problem med tillbehöret, var uppmärksam på eventuella orsaker och sätt att felsöka problem, varefter du säkert kan fortsätta använda trådlös kommunikation bekvämt.