Felkod 0X8030002F när du installerar Windows: orsaker och felsökningsalternativ

Installera om Windows - systematiskt behöver varje dator en liknande procedur på grund av den föråldrade versionen av programvaran, uppkomsten av vissa fel eller andra tekniska eller konsumentbehov. Det tidigare villkorade förfarandet utfördes uteslutande på servicecentra eller av specialister, med en resa till kundens hem, men för närvarande löser de flesta PC-användare det här problemet på egen hand. Saken är att ominstallera operativsystemet inte är en viktig uppgift, installera Windows med kraften hos varje användare av en datoranordning, ha viss kunskap och färdigheter att arbeta med programvara och ha en installationsdisk eller flash-enhet. Ofta är situationerna vid en viss tidpunkt då installationsfel uppstår, vilket kräver en operativ lösning. I den här artikeln kommer vi att prata om lösningar på problem när ett fel 0X8030002F visas på skärmen under Windows-installationen, med en orientering mot de orsaker som kan framkalla ett liknande prejudikat.

Så här åtgärdar du fel 0x8030002f när du installerar Windows.

Orsaker till fel

Innan man vänder sig till metodiken för att lösa problemet med att installera operativsystemet, är det nödvändigt att förstå de fakta som ofta provar att ett fel uppstår, begränsa konsumentens förmåga att fullfölja uppgiften. Oftast förklaras prejudikatet av experter frånvaron av vissa komponentkomponenter som är nödvändiga för korrekt installation av Windows på installationsmodulen. Enligt programvaruterminologi säger datortekniker att det inte finns någon fil med en start- eller installations typ i wim-format, vilket indikerar om det inte är möjligt att ytterligare installera operativsystemet.

I enkla ord kan orsaken vara dold under felaktigheterna i programvaruversionen installerad på en personlig eller bärbar dator, såväl som viss mekanisk skada på disken, blixten eller kontakterna för att läsa dem, följt av motsvarande hälla i problemet med att enheten inte kan känna igen eller hitta de konditionerade installationsdelarna. Tänk på felsökningsalternativ, som består av att ett fönster visas med kodaren 0X8030002F när du installerar Windows 7, vilket är oftare än efterföljande versioner av operativsystemet, är föremål för liknande fel under installationen.

Metod för felsökning Fel 0X8030002F

Programvarufel 0X8030002F vid installation av Windows 7 sker som regel mot bakgrund av mekanisk skada på skivan, och defekter kan vara implicita, inte visuellt detekterade av användaren. Följaktligen är det nödvändigt att påbörja arbetet med att eliminera felet genom att eliminera orsakerna till en mekanisk natur, som består av skador på installationselementen och kontakterna på datorn för att läsa dem, och endast sedan fortsätta försöka fixa problemet programmatiskt. Låt oss överväga vad som ska göras med det villkorliga felet för att slutföra installationen av programvaran korrekt med fokus på möjligheten till ytterligare drift av den bärbara datorn.

Byta installationsmedia

Frågan om hur man eliminerar OS-installationsfelet på en datoranordning när systemet reproducerar ett fel med chiffern 0X8030002F innebär att den första elimineringen av orsaken till prejudikatet upphör i de mekaniska problemen i det media som används för att installera om Windows. Till att börja med måste du kontrollera bärarens integritet genom sin noggranna visuella inspektion: i situationer där det finns uppenbara marker på skivan, lera ackumuleringar eller andra defekter, korrigerar vi felet genom att ersätta installationselementet med en kvalitetsdrift. I en situation där de visuella bristerna på enheten inte identifieras kan du kontrollera dess prestanda genom att kolla på en annan datoranordning. Om en annan bärbar dator uppfattar operativsystemet, ligger problemet inte i enheten, du kommer inte att kunna rätta till felet genom att byta ut det. Du måste leta efter orsaken i själva datorn.

Installation utan att driva enheten

Den andra, mest populära orsaken till utseendet på ett orsakat fel är felaktig drift av frekvensomriktaren på grund av felet. Du kan kontrollera denna punkt genom att installera en ny, uppenbarligen arbetsdisk i enheten, med en "ren" OS prototyp. Om problemet med att felet 0X8030002F uppstod under installationen av Windows 7 inte har eliminerats är det värt att försöka installera operativsystemet från USB-flashenheten. I en situation om systemet startades med ett flash-kort och fick ett negativt resultat, försök ändra USB-kontakten eller alternativt försök att installera programvaran från skivan. Om bytet av portar och installationsanslutningar inte gav ett resultat, och enheten fungerar 100%, går du till följande lösningar.

Ändra parametrarna i SATA-läget

Om du installerar Windows 7 kan du försöka eliminera felkoden 0X8030002F genom att manuellt ändra inställningarna för de parametrar som används av grundläggande BIOS-firmware. För varje version av system och datorer är ingången till BIOS annorlunda, vilket kräver en sökning efter möjligheten att öppna ett modelement på en specifik bärbar dator. För detta kan du använda olika tangentkombinationer eller F2, F10 eller F12-kommandon. Som ett resultat måste användaren ange SATA-lägesparametrarna, där uppgiften avlägsnas från AHCI-positionen genom att ändra kommandot till ett ADE-kontrollelement, med nödvändig räddning av de ändringar som gjorts. Ytterligare procedurer för ominstallation av Windows utförs enligt standardbestämmelser.

Formaterar installationsområdet

Innan du försöker installera om Windows OS måste du formatera disken på datorn där programvaran ska installeras. Som standard används, oberoende av villkoret, installationen av Windows 7 eller senare operativsystemversion, används informationsområdet på C-skivan. Formatering av disken innan du installerar operativsystemet eller utfört under programinstallationen ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat avsevärt, liksom minimerar risken för ett fel med chiffer 0X8030002F.

Ange operativsystemet när du slår på datorns enhet

En annan lösning på problemet med att installera ett operativsystem involverar att logga in i systemet omedelbart när en datoranordning är påslagen. För att göra detta, stäng av datorn, när du laddar den bärbara datorn, gå till Windows-konsolen, aktivera kommandoraden genom att trycka på kombinationen av Shift och F10-knappar, där i adressrutan kan du skriva cmd-kommandot. Nästan hundra procent positivt resultat av OS-installationen garanteras av experter när man använder metoden för att ordinera kommandon i adressfälten i Windows-konsolen i följande ordning:

  1. Stoppa processen genom att introducera nätet stopp wuauserv direktivet.
  2. Ange programkatalogens rootkatalog med kommandot CD% systemroot% / SoftwareDistribution.
  3. Uppdatera uppdateringar med recept Ren Download / Download.old.
  4. Återställ uppdateringsprocessen med nätet start wuauserv direktivet.

Ofta, efter att ha utfört de beskrivna manipuleringarna, kommer ominstallationen av Windows att utföras korrekt utan ytterligare systemfel.

Sammanfattning

Ett fel med markeringen 0X8030002F som visas vid installation av Windows indikerar att det är omöjligt att slutföra installationen som startades och orsakerna till prejudikatet orsakas ofta av fel, mekanisk eller teknisk, av den enhet eller kontakter som enheten eller USB-flashenheten är ansluten till.

Första prioritetslösningen på problemet är att ersätta de icke-fungerande instrumentelementen med de befintliga, och bara då, om problemet kvarstår, fortsätt till programalternativen för att eliminera felet genom att kontrollera distributionen och störa datorns inställningar. De metoder som beskrivs i artikeln hjälper till att lösa problemet, installera operativsystemet, återställa användarfunktioner. För osäkra PC-konsumenter är ett alternativ alternativ alltid öppet - kontakta ett servicecenter där experter kan installera om systemet är dock inte ledigt.