Konfigurera Outlook Mail på mobila enheter

Det är omöjligt att vara alltid nära datorutrustning, eftersom en modern person måste göra rörelse till arbetsplatsen, återvända hem, och också ofta göra affärsresor, spendera tid på tåg och bussar.

Men många människor vill hålla sig uppdaterade om alla viktiga händelser, eftersom det gör det möjligt för dig att fatta rätt, rätt beslut. För att allt ska kunna ske på så sätt måste du installera samma e-postprogram på din telefon, synkronisera den och kopiera kontakter.

Och för detta bör du först bekanta dig med hur du konfigurerar Outlook-post på Android eller IPhone.

Konfigurera e-post på Android

Utvecklare erbjuder användare en mobilapplikation, med vilken det är möjligt att inte bara få korrespondens direkt, svara på sina affärspartners i tid, utan också använda den inbyggda kalendern och andra schemaläggningsfunktioner som är karakteristiska för datorversionen av postprogrammet.

Kontoinställning

Innan du fortsätter med huvudmanipulationerna är det lämpligt att lära känna informationen om hur du konfigurerar Outlook på telefonen.

På Android startar du först postprogrammet, anger huvudmenyn, väljer "Inställningar" och går sedan till underobjektet "Lägg till konto". Därefter öppnas en lista med ytterligare inställningar som gäller för den här mobila enheten, bland dem kommer att vara objektet "Lägg till ett e-postkonto".

Ett litet fönster visas på skärmen, det kommer att uppmana dig att ange en giltig e-postadress samt ett lösenord. Det kan hända att Android frågar efter en server. Ange i så fall s.outlook.com.

Nu när allt är framgångsrikt anslutet till Android finns det ett behov av att få ytterligare information om hur du synkroniserar Outlook med Android.

Det är möjligt att synkronisera data i en riktning utan problem, och när behovet uppstår för att utföra sådan manipulering i två riktningar, möter användare ofta små problem.

Du kan synkronisera din e-postprogram med Android via Wi-Fi, liksom via Internet. Ursprungligen bör du gå till webbplatsen Outlook.com där du kan se vilka enheter som har lagts till kontot.

Nu ska du starta den installerade applikationen, mata in menyn "Arkiv", välj "Import" eller "Export" -raden, så att du kan lyckas synkronisera enheterna och utbyta data. För att överföra en lista med kontakter måste du också använda funktionen Importera kontakter.

Förresten är överföringen av kontakter på Android möjlig med hjälp av Bluetooth.

Du kan också synkronisera din e-postprogram med Android med hjälp av molnteknik. I synnerhet underlättar Outlook 365 utförandet av sådana uppgifter, lyckades överföra kontakter, anteckningar, kalendrar till din telefon.

Programmet Outluk är enkelt att installera och synkronisera med Android-enheter.

Setup Email på IPhone

När du har en IPhone tillgänglig är processen med att konfigurera och efterföljande synkronisering med Outlook lite lik den ovan beskrivna metoden, men samtidigt finns det vissa särdrag. Det är därför användbart för IPhone-ägare att bekanta sig med praktiska råd om hur man konfigurerar Outlook på IPhone.

Kontoinställning

Microsoft gav iPhone-ägarna en utmärkt och helt fri klient för att ta emot mail på iPhone. Denna klient är enkel att installera och så lätt att anpassa.

Efter att ha klickat på menyn "Inställningar" måste du välja "Mail, adresser, kalendrar" och därefter "Add" -knappen visas, klicka på den också.

Nu kommer det att finnas tomma fält där du måste ange din e-postadress samt ett giltigt lösenord.

I vissa fall kan iPhone begära att ange ytterligare information, som inkluderar domänen, användarnamnet och servern.

Ange sådana uppgifter är enkla, det är bara viktigt att förstå vad domänen och servernamnet är.

Domännamnet är en del av e-postadressen, och mer exakt den del som är efter @ -symbolen. Användarnamnet är också en del av e-postadressen, endast den första delen före @ -tecknet.

Servernamnet består av att ansluta ordet "outlook" och domännamnet, mellan vilket en punkt sätts.

När du har angett alla begärda data trycker du på "Framåt" -knappen. Nu kommer din mobilenhet att fråga dig hur du synkroniserar din iPhone med Outlook.

Du måste välja vilken typ av data som ska synkroniseras, standard kontakter, e-post och kalender synkroniseras.

I vissa fall kan den mobila enheten begära att skapa och ange en hemlig kod, följ dessa rekommendationer och följ dessa krav.

Installera och konfigurera Autluka på iPhone orsakar inte några problem

I IPhone-versionerna av programmet har en sök- och filterfunktion implementerats för läs, olästa e-postmeddelanden, som är märkta som särskilt viktiga, samt åtföljda bilagor. Dessutom stöder iPhone-klienten push-meddelanden.

Så, varje användare kommer att kunna installera postprogrammet på sin mobila enhet och synkronisera sedan kontakter, kalender och meddelanden. Sådana manipuleringar kommer inte att vara förgäves, de kommer att bidra till användarens konstanta medvetenhet, göra snabba beslut och framgångsrik marknadsföring på karriärstegen.